02 - Roepnummeroverzicht Ambulance Friesland (02)

 • Laatst Bijgewerkt: 08-05-2021
  Bron: Waad


  Ameland (Kijlstra)

  Ballumerweg 38, 9163 GB Nes  02-154 A-Ambulance

  02-155 A-Ambulance


  Bolsward (UMCG)

  Snekerweg 3b, 8701 PZ Bolsward


  02-137 A-Ambulance


  Buitenpost (UMCG)

  West 32, 9285 WC Buitenpost


  02-109 A-Ambulance

  02-116 A-Ambulance (Reserve)  Drachten (Kijlstra)

  Ottolaan 2, 9207 JR Drachten


  02-124 A-Ambulance

  02-126 A-Ambulance


  02-135 A-Ambulance

  02-420 Zorg ambulance

  02-422 Zorg ambulance


  02-423 Zorg ambulance

  02-801 OvD-G


  Drachten West (Kijlstra)

  Omloop 5, 9201 CC Drachten


  02-125 A-Ambulance


  Dokkum (Kijlstra)

  Birdaarderstraatweg 80F, 9101 CX Dokkum


  02-117 A-Ambulance

  02-118 A-Ambulance


  Franeker (Kijlstra)

  Het Want 14, 8802 PV Franeker


  02-133 A-Ambulance


  Grou (UMCG)

  Biensma 4, 9001 ZZ Grou


  02-115 A-Ambulance


  Hardegarijp (Kijlstra)

  straatweg 211, 9254 DH Hardegarijp


  02-130 A-Ambulance

  02-131 A-Ambulance


  Harlingen (Kijlstra)

  Rijksweg 8, 8861 NL Harlingen


  02-132 A-Ambulance

  02-345 Rapid Responder


  Heerenveen (Kijlstra)

  Venus 3, 8448 CE Heerenveen


  02-127 A-Ambulance

  02-129 A-Ambulance


  02-144 A-Ambulance

  02-803 OvD-G


  Joure (UMCG)

  Morseweg 17, 8503 AB Joure


  02-151 A-Ambulance

  02-401 Zorg ambulance


  Koudum (UMCG)

  Tjalke van der Walstraat 32, 8723 CA Koudum


  02-138 A-Ambulance


  Leeuwarden Noord (Kijlstra)

  Elzenstraat 1C, 8924 JN Leeuwarden


  02-140 A-Ambulance

  02-141 A-Ambulance


  02-142 A-Ambulance


  02-143 A-Ambulance

  02-802 OvD-G


  Leeuwarden Zuid (UMCG)

  Oostergoweg 14, 8932 PG Leeuwarden


  02-107 A-Ambulance


  02-111 A-Ambulance

  02-112 A-Ambulance

  02-113 A-Ambulance (Reserve)

  02-403 Zorg ambulance

  02-404 Zorg ambulance

  02-344 Rapid Responder

  02-805 OvD-G


  Lemmer (Kijlstra)

  Houtsaachmolen 13B, 8531 WC Lemmer


  02-145 A-Ambulance


  Metslawier (Kijlstra)

  De Oerslach 2A, 9123 KK Metslawier


  02-119 A-Ambulance


  Nieuwehorne (Kijlstra)

  Achtste wijk 1A, 8414 NA Nieuwehorne


  02-128 A-Ambulance


  Oosterwolde (Kijlstra)

  Veengangweg 27, 8431 NJ Oosterwolde


  02-134 A-Ambulance


  Schiermonnikoog (UMCG)

  Knuppeldam 6, 9166 NZ Schiermonnikoog


  02-147 A-Ambulance


  02-149 A-Ambulance


  Sneek (UMCG)

  Bolswarderbaan 1, 8601 ZK Sneek (Antonius Ziekenhuis)


  02-108 A-Ambulance

  02-136 A-Ambulance

  02-139 A-Ambulance (Reserve)


  02-162 Ambulanceboot


  Stiens (UMCG)

  Seefugel 1A 9051 VC Stiens


  02-114 A-Ambulance


  Terschelling (UMCG)

  Burgemeester Reedekerstraat 21, 8881 BZ West-Terschelling


  02-146 A-Ambulance


  02-152 A-Ambulance


  Vlieland (UMCG)

  Berkenlaan 13, 8899 BP Oost-Vlieland


  02-148 A-Ambulance

  02-153 A-Ambulance


  Wolvega (Kijlstra)

  Zeeweegbree 3, 8472 BD Wolvega


  02-121 A-Ambulance

  02-342 Rapid Responder


  Standplaats onbekend


  02-804 OvD-G


  Dokterswacht Friesland


  02-719 Dokkum

  02-723 Drachten

  02-724 Drachten

  02-727 Heerenveen

  02-728 Heerenveen

  02-736 Sneek

  02-737 Sneek

  02-741 Leeuwarden

  02-742 Leeuwarden


  Dit is de laatste informatie die ik heb.

 • VR.02 Friesland


  Bron:

  - https://umcgambulancezorg.nl/wat-wij-doen/locaties/

  - Onze ambulanceposten - Kijlstra Ambulancezorg (kijlstra-ambulancezorg.nl)

  link naar de roepnummers voertuigen - https://hv-nederland.weebly.com/02-fryslacircn1.html


  Meldkamer: Drachten


  (UMCG)

  Schiermonnikoog (Knuppeldam 6)

  Terschelling (Burg. Reedekerkstraat 21)

  Vlieland (Berkenlaan 13)

  Stiens (Seefûgel 1)

  Leeuwarden (Keegsdijkje 7)

  Leeuwarden- Zuid (Oostergoweg 14)

  Buitenpost (Werf 32)

  Bolsward (Snekerweg 3)

  Sneek (Tingieterstraat 22)

  Koudum (Tjalk van der Walstraat 32)

  Joure (Morseweg 17)

  Drachten (Noorderend 4)  (KIJLSTRA) (13 locaties – 28 ambulances)

  Ameland (Reeweg 1)

  Metslawier (De Oerslach 2a)

  Dokkum (Birdaarderstraat 80f)

  Harlingen (Rijksweg 8 )

  Franeker (Het Want 16)

  Leeuwarden- Noord (Elzenstraat 1c)

  Hardegarijp (Rijkstraatweg 211)

  Drachten (Ottolaan 2)

  Heerenveen (Venus 3)

  Nieuwehorne (Achtste wijk 1a)

  Oosterwolde (Veengang 27)

  Lemmer (Houtssaachmolen 13b)

  Wolvega (Zeeweegbree 3)


  02-590      Grootschalige Geneeskundige Bijstand

  02-591 Grootschalige Geneeskundige Bijstand


  02-801 Officier van Dienst Geneeskunde

  02-802 Officier van Dienst Geneeskunde

  02-803 Officier van Dienst Geneeskunde

  02-806 Officier van Dienst Geneeskunde


  02-107 A-ambulance

  02-109 A-ambulance

  02-111 A-ambulance

  02-112 A-ambulance

  02-113 A-ambulance

  02-114 A-ambulance

  02-115 A-ambulance

  02-116 A-ambulance

  02-117 A-ambulance

  02-118 A-ambulance

  02-119 A-ambulance

  02-121 A-ambulance

  02-124 A-ambulance

  02-125 A-ambulance

  02-126 A-ambulance

  02-127 A-ambulance

  02-128 A-ambulance

  02-129 A-ambulance

  02-131 A-ambulance

  02-132 A-ambulance

  02-133 A-ambulance

  02-134 A-ambulance

  02-135 A-ambulance

  02-136 A-ambulance

  02-137 A-ambulance

  02-138 A-ambulance

  02-139 A-ambulance

  02-140 A-ambulance

  02-141 A-ambulance

  02-142 A-ambulance

  02-143 A-ambulance

  02-144 A-ambulance

  02-145 A-ambulance

  02-146 A-ambulance

  02-147 A-ambulance

  02-148 A-ambulance

  02-149 A-ambulance

  02-151 A-ambulance

  02-152 A-ambulance

  02-153 A-ambulance

  02-154 A-ambulance

  02-155 A-ambulance


  02-401 B-ambulance

  02-403 B-ambulance

  02-404 B-ambulance

  02-420 B-ambulance

  02-423 B-ambulance

  02-450 B-ambulance


  02-162 Ambulance boot

  PH-OOP Ambulancehelikopter

  PH-HOW Ambulancehelikopter


  02-830 Noodhulpteam

  02-831 Noodhulpteam


  02-211 Piketauto

  02-212 Piketauto

  02-213 Piketauto

  02-220 Piketauto

  02-221 Piketauto

  02-222 Piketauto

  02-223 Piketauto

  02-224 Piketauto

  02-231 Piketauto

  02-232 Piketauto

  02-233 Piketauto

  02-277 Piketauto

  02-299 Piketauto


  02-322 Motorlance

  02-323 Motorlance

  02-341 Sololance

  02-342 Sololance

  02-343 Sololance

  02-344 Sololance

  02-345 Sololance

  02-346 Ambulancefiets

  02-349 Sololance


  02-701 Huisartsenpost

  02-703 Huisartsenpost

  02-706 Huisartsenpost

  02-707 Huisartsenpost

  02-708 Huisartsenpost

  02-711 Huisartsenpost

  02-719 Huisartsenpost

  02-723 Huisartsenpost

  02-724 Huisartsenpost

  02-727 Huisartsenpost

  02-728 Huisartsenpost

  02-736 Huisartsenpost

  02-737 Huisartsenpost

  02-741 Huisartsenpost

  02-742 Huisartsenpost


  Hierbij een update van de Ambulanceposten t.o.v. de lijst hierboven deze update is gevonden door middel van de bijgevoegde links.


  Vervallen:

  Drachten- West (Kijlstra) (Omloop 5)

  Grou (UMCG) (Biensma 4)


  Nieuw:

  Leeuwarden (UMCG) (Keegsdijkje 7)

 • Kijlstra Ambulancezorg


  Werken vanuit 13 ambulanceposten met ruim 200 medewerkers en hebben 28 ambulances


  Bron:

  Ambulancezorg in beeld - Kijlstra Ambulancezorg (kijlstra-ambulancezorg.nl)

  Onze ambulanceposten - Kijlstra Ambulancezorg (kijlstra-ambulancezorg.nl)


  Ameland Reeweg 1c 9163 GT Nes

  Metslawier De Oerslach 2a 9123 KK Metslawier

  Dokkum Birdaarderstraat 80f 9101 PK Dokkum

  Hardegarijp Rijkstraatweg 211 9254 DH Hardegarijp

  Leeuwarden Elzenstraat 1c 8924 JN Leeuwarden

  Franeker Het Want 16 8802 PV Franeker

  Harlingen Rijksweg 8 8861NL Harlingen

  Drachten Ottolaan 2 9207 JR Drachten

  Oosterwolde Veengang 27 8431 NJ Oosterwolde

  Nieuwehome Achtste wijk 1a 8414 NA Nieuwehorne

  Heerenveen Venus 3 8448 CE Heerenveen

  Wolvega Zeeweegbree 3 8472 BD Wolvega

  Lemmer Houtsaachmolen 13b 8531 WC Lemmer  UMCG Ambulancezorg


  Werken vanuit 28 ambulanceposten in Drenthe en Friesland

  Bron:

  umcgambulancezorg.nl/wat-wij-doen/locaties/  FRIESLAND 13 posten

  Vlieland Havenweg 18a 8899 BC Vlieland

  Terschelling Burg. Reedekerstraat 21 8881 BZ West-Terschelling

  Schiermonnikoog Knuppeldam 6 9166 NZ Schiermonnikoog

  Stiens Seefûgel 1 9051 VC Stiens

  Leeuwarden Keegsdijkje 7 8919 AK Leeuwarden

  Leeuwarden Oostergoweg 14 8932 PG Leeuwarden

  Buitenpost West 32 9285 WC Buitenpost

  Grou Singel 10k 9001 XP Grou

  Drachten Noorderend 4 9207 AL Drachten

  Bolsward Snekerweg 3 8701 PZ Bolsward

  Sneek Tingietersstraat 22 8601 WJ Sneek

  Joure Morseweg 17 8503 AH Joure

  Koudum Tjalke Van Der Walstraat 32 8723 CA Koudum  Drenthe 15 posten

  Roden Zudden 2 9301 ZM Roden

  Eelde Machlaan 28 9761 TK Eelde

  Tynaarlo Vriezerweg 10 9482 TB Tynaarlo

  Annen Spijkerboorsdijk 3a 9468 CG Annen

  Assen Lauwers 11 9405 BL Assen

  Borger IJzertijdstraat 3 9531 RA Borger

  Beilen Romhof 6 9411 SC Beilen

  Dieverbrug De Wringen 25 7984 NL Dieverbrug

  Meppel Hoogeveenseweg 38 7943 KA Meppel

  Hoogeveen Doctor G.H. Amshoffweg 1 7909 AA Hoogeveen

  Zweelo Burg. Tonkensstraat 5 7851 AG Zweeloo

  Emmer-Compascuum Kanaal B Zz 5 7881 NB Emmer-Compascuum

  Emmen Waanderweg 200 7812 HZ Emmen

  Klazienaveen Doorndistel 15 7891 WV Klazienaveen

  Coevorden Hulsvoorderdijk 4 7741 CX Coevorden  Diverse Roepnummers:

  Bron:

  02. Fryslân - HULPDIENSTEN IN NEDERLAND (weebly.com)


  02-107 A-ambulance

  02-109 A-ambulance

  02-111 A-ambulance

  02-112 A-ambulance

  02-113 A-ambulance

  02-114 A-ambulance

  02-115 A-ambulance

  02-116 A-ambulance

  02-117 A-ambulance

  02-118 A-ambulance

  02-119 A-ambulance

  02-121 A-ambulance

  02-124 A-ambulance

  02-125 A-ambulance

  02-126 A-ambulance

  02-127 A-ambulance

  02-128 A-ambulance

  02-129 A-ambulance

  02-131 A-ambulance

  02-132 A-ambulance

  02-133 A-ambulance

  02-134 A-ambulance

  02-135 A-ambulance

  02-136 A-ambulance

  02-137 A-ambulance

  02-138 A-ambulance

  02-139 A-ambulance

  02-140 A-ambulance

  02-141 A-ambulance

  02-142 A-ambulance

  02-143 A-ambulance

  02-144 A-ambulance

  02-145 A-ambulance

  02-146 A-ambulance

  02-147 A-ambulance

  02-148 A-ambulance

  02-149 A-ambulance

  02-151 A-ambulance

  02-152 A-ambulance

  02-153 A-ambulance

  02-154 A-ambulance

  02-155 A-ambulance

  02-162 Ambulance boot

  02-211 Piketauto

  02-212 Piketauto

  02-213 Piketauto

  02-220 Piketauto

  02-221 Piketauto

  02-222 Piketauto

  02-223 Piketauto

  02-224 Piketauto

  02-231 Piketauto

  02-232 Piketauto

  02-233 Piketauto

  02-277 Piketauto

  02-299 Piketauto

  02-322 Motorlance

  02-323 Motorlance

  02-341 Sololance

  02-342 Sololance

  02-343 Sololance

  02-344 Sololance

  02-345 Sololance

  02-346 Ambulancefiets

  02-349 Sololance

  02-401 B-ambulance

  02-403 B-ambulance

  02-404 B-ambulance

  02-420 B-ambulance

  02-423 B-ambulance

  02-450 B-ambulance

  02-590 Grootschalige Geneeskundige Bijstand

  02-591 Grootschalige Geneeskundige Bijstand

  02-701 Huisartsenpost

  02-703 Huisartsenpost

  02-706 Huisartsenpost

  02-707 Huisartsenpost

  02-708 Huisartsenpost

  02-711 Huisartsenpost

  02-719 Huisartsenpost

  02-723 Huisartsenpost

  02-724 Huisartsenpost

  02-727 Huisartsenpost

  02-728 Huisartsenpost

  02-736 Huisartsenpost

  02-737 Huisartsenpost

  02-741 Huisartsenpost

  02-742 Huisartsenpost

  02-801 Officier van Dienst Geneeskunde

  02-802 Officier van Dienst Geneeskunde

  02-803 Officier van Dienst Geneeskunde

  02-806 Officier van Dienst Geneeskunde

  02-830 Noodhulpteam

  02-831 Noodhulpteam

  PH-OOP Ambulancehelikopter

  PH-HOW Ambulancehelikopter


  Hierbij een lijst van de posten en roepnummers diverse voertuigen de links van de betreffende sites zijn er bij gevoegd, waarbij die van de posten betrouwbaarder zijn gezien die van de Ambulancezorg zelf zijn.


  Wat betreft de link naar de Roepnummers is dezelfde als LordustOfficial bijvoegde en daarin zijn de zorgambulances terug te vinden onder de roepnummers 400-serie.


  Dus indien iemand beter bekend is in deze regio laat dan gerust wat horen

 • Hierbij een geupdate versie van de ambulanceposten en A-Ambulances.


  Doordat ik niet zo vaak meer in Friesland kom, durf ik niet te zeggen wat er veranderd is voor de 200/400 serie. Ook weet ik niet of er veranderingen zijn voor de RR en OvD-G. Daarom heb ik die er niet tussen gezet.


  Aanvullende informatie is altijd welkom natuurlijk.

 • De volgende Middencomplexe zorg gevonden:


  02-201 MC UMCG Leeuwarden-Zuid

  02-202 MC UMCG Leeuwarden-Zuid

  02-204 MC Kijlstra Drachten

  02-220 MC Kijlstra Drachten

  02-222 MC Kijlstra Drachten

  02-223 MC Kijlstra Drachten

  02-224 MC Kijlstra Drachten

  02-225 MC Kijlstra Drachten


  bronnen:

  https://www.ambumedia.nl/regio-02/


  https://www.hulpdienstenvoertu…eiligheidsregio-friesland


  Google roepnummers intypen, dan verschijnen er genoeg foto's. En socialmedia Kijlstra