Dooralarmeren zonder voor dooralarmeren gekozen te hebben