Langere uitruktijden

  • De posten zijn nu in aantallen standplaatsen die mogelijk zijn verhoogd naar 25 ipv 17 in een brandweerpost, en 20 ipv ik geloof 15 in een ambulancepost of een opkomstbureau politie. Dat is heel mooi en prijzenswaardig dat de speleigenaren dit voor de spelers gerealiseerd hebben. De suggestie die ik zou willen doen is maak dan ook een langere uitruktijd mogelijk. Die is nu maximaal 300 seconden. Met een ruimer aantal plekken in een kazerne bv brandweer, ontstaat ook meer ruimte om meer voertuigen als opvolgend te laten uitrukken nadat de 1e uitruk de post verlaten heeft. Voor opvolgende voertuigen gelden ruimere criteria om ter plaatse te komen (bv 2e/3e/4e TS bij brand opschaling). En bij interregionale bijstand is het helemaal ruim, zeker als er pelotonsgewijs gewerkt/verplaatst wordt en die eerst bij een kazerne geformeerd worden. Ik simuleer dat nu door een peloton standaard in een kazerne te plaatsen (separate voertuigen). Sommige pelotons zijn 7 of meer voertuigen. Om ze dan bij de colonnegewijze verplaatsing die volgt nog enige onderlinge afstand te kunnen laten houden zou het ook daarvoor mooi zijn als de 300 seconden grens verruimd wordt, of de 300 seconden limiet geheel verdwijnt qua maximum.