Posities door SanniHameln

  Vaderdag wordt dit jaar in Duitsland gevierd op 18 mei. Althans de Duitse versie heeft weer eigen taken en opdrachten, zoals in voorgaande jaren. Het wordt ook wel de dag genoemd: Hemelvaartsdag.


  En hier in het Duits

  Der Vatertag wird bei uns in Deutschland dieses Jahr am 18 Mai gefeiert. Da wird es zumindest in der deutschen Version wieder eigene Tasks und Einsätze geben, wie die letzten Jahre. Anders genannt ist es auch der Tag: Christi Himmelfahrt

  Sorry al voor mijn slechte nederlands, ik gebruik een vertaler.

  Ik heb een test gedaan in dit verband, omdat het met mijzelf is gebeurd.

  Blijkbaar, wanneer eigen auto's zijn meer dan 20 minuten/40 kilometer, de bar van het water "wit" . Als u één of meer auto's in de buurt van de operatie hebt (dus minder dan 20 minuten/40 kilometer rijden), wordt de balk correct weergegeven.


  Zoals je kunt zien in je schermafbeelding, is je eerste auto ongeveer 50 kilometer verwijderd van de missie, dus de balk zal "wit" zijn.


  Maar de ontwikkelaars zijn op de hoogte van dit feit, want dit heeft zelfs invloed op alle 4 de versies met watersysteem.

  Als je onder instellingen -> notificaties ' Status meldingen (spraakaanvraag)' hebt ingesteld =status7 die werkt niet naar behoren. Je krijgt namelijk alle status 5 notificaties te zien ;-)

  Thanks for the error report. I forwarded it to our two NL Translators so they could have a look at the file

  Bedankt voor het foutenrapport. Ik heb het doorgestuurd naar onze twee NL Vertalers zodat ze het dossier konden bekijken

  Beste LSSM gebruikers,
  Jullie hebben lang gewacht op de dag dat V4 eindelijk wordt gepubliceerd! Vandaag is het eindelijk zo ver! 🎉🎉
  LSSM V4 kan nu door iedereen gebruikt worden. Hier moet bij verteld worden dat V4 op dit moment alleen nog een aanvulling op V3 is.

  Ze kunnen tegelijk gebruikt worden. (Let op: Het is aan te raden om gelijke functies niet bij beide versies aan te hebben staan :)


  We denken dat jullie het willen gebruiken en niet 3 pagina's willen lezen.

  Op https://lss-manager.de/download kan je de downloadlink voor V4 vinden en op https://proxy.lss-manager.de/v4/docs/nl_NL/ kan je de Wiki van V4 vinden met alle andere nuttige informatie :thumbup:


  Als er iets is, dat niet beantwoord is in de Wiki, kan je altijd contact opnemen op het forum of via de United Dispatch Discord Server!


  Een grote DANK voor alle beta-testers en vertalers!


  Met veel plezier,
  Jullie LSSM-Team


  Met dank aan Jrh1997 and Piet2001 voor het vertalen van de tekst en voor het vertalen van de LSSM naar het Nederlands

  LSS-Manager V.4


  Welkom

  in het gloednieuwe topic voor de LSS Manager versie 4!  Over LSSM…

  … zal uiteraard later volgen ;)


  Het team

  bestaat momenteel uit: Ron31 SanniHameln Aisaka En jxn_30


  Beta Tester

  u kunt zich tot 20.10.2020 aanmelden. U vindt het aanmeldformulier op beta.lss-manager.de

  Het huidige schema

  Hoewel privé omstandigheden op elk moment kunnen veranderen, ziet het er momenteel als volgt uit:

  19.09.2020 Start van de aanmeldfase voor bètatesters

  20.10.2020 Einde van de aanmeldfase voor bètatesters

  24.10.2020 Start van de bètatest

  21.11.2020 Release van de openbare versie


  Dit topic

  Wordt up-to-date gehouden. Het topic LSS Manager Meldkamerspel.com bestaat nog steeds en blijft ten minste tot de publieke release van de V.4 als ruimte voor foutmeldingen etc. in de V.3.  Wij danken u voor uw voortdurende grote steun en kijken uit naar tal van bèta-aanmeldingen. Deel dit topic graag met vrienden en (game)vrienden, zelfs in de andere taalversies van het spel.


  Heeft u vragen over V.4, neem dan gerust contact met ons op en op onze Discord server. We zullen echter niet alle vragen beantwoorden  Uw team van de LSS Manager.

  Es sollte alles wieder funktionieren. Bitte ladet einmal die Seite neu. Wenn das nicht reicht. STRG+F5


  Het zou allemaal weer moeten werken. Laadt u de pagina alstublieft een keer opnieuw. Als dat niet genoeg is. 1-2x CTRL+F5


  It should all work again. Please reload the page once. If that's not enough. 1-2x CTRL+F5

  Er was/is een verstoring met de grootste aanbieders zoals google, amazone web service maar ook cloudflare. En sinds we onze site beschermen via cloudflare, was het helaas alweer voorbij. Maar alles zou weer in orde moeten zijn


  Es gab/gibt eine Störung bei den größten anbietern wie google, amazon web service aber auch cloudflare. Und da wir unsere seite über cloudflare schützen, war sie leider down gewesen. Es sollte aber AKTUELL alles wieder laufen

  Ja wir hatten einen kleinen Scriptfehler gehabt, den haben wir aber sofort als es uns bekannt geworden ist gefixxt.


  Ja, we hadden een kleine scriptfout, maar die hebben we gerepareerd zodra het ons bekend werd.

  Sry schonmal für die Schlechte Niederländische Übersetzung, diese ist mit einem Translator geschrieben:
  Wenn der Missionhelper oder andere Funktionen des LSSM nach dem heutigen Update nicht mehr richtig funktionieren, bitte 1-2x STRG+F5 Drücken. Es kam eine "neue" Sprache hinzu, was wieder zu Problemen führen kann.


  Sorry voor de slechte Nederlandse vertaling, deze is geschreven met een vertaler:
  Als de missiehelper of andere functies van de LSSM na de update van vandaag niet goed werken, druk dan 1-2x op CTRL+F5. Er is een "nieuwe" taal toegevoegd, die weer problemen kan opleveren.


  If the mission helper or other functions of the LSSM do not work properly after today's update, please press 1-2x CTRL+F5. A "new" language has been added, which may cause problems again.

  Wir haben einen neuen Platzhalter bei Alarmeren, delen & posten hinzugefügt. Die Credits können nun bei NICHT Rettungsdienst Einsätzen mit in die Rückmeldung geschrieben werden


  We hebben een nieuwe plaatshouder toegevoegd bij Alarmeren, delen & post. De credits kunnen nu worden geschreven in de feedback voor NOT rescue service operaties.

  Guten Morgen zusammen.
  Wie ihr feststellen könnt, könnt ihr jetzt schon wieder/weiter mit dem LSSM weiterzocken. Viel Spaß und einen schönen Tag


  Goedemorgen, iedereen.
  Zoals u kunt zien, kunt u nu weer aan de slag met de LSSM. Veel plezier en een fijne dag

  Sind noch irgendwie Ferien oder wollt ihr Meldkamer einfach mit zich anderen Accounts überschwemmen in dem ihr sie hinkXX etc. nennt? Wenn ja, lasst euch dabei nicht erwischen , aber wundert euch nicht, das ihr gebannt werdet.
  ABER.
  Jetzt kommt das große ABER.
  BENUTZT UNSEREN LSS-MANAGER DANN NICHT. IHR WISST GANZ GENAU DAS BEI UNS EIN EINTRAG GEMACHT WIRD IN DER DATENBANK.
  WIR sehen uns sonst leider gezwungen, die jenigen von unseren Server zu verbannen und damit ist die Nutzung des Managers nicht mehr möglich


  Are you still on holiday or do you just want to flood your Meldkamer with other accounts by calling them "hinkXX" etc.?
  If so, don't get caught, but don't be surprised that you are banned.
  BUT.
  Now comes the big BUT.
  DON'T USE OUR LSS-MANAGER THEN. YOU KNOW VERY WELL THAT WE WILL MAKE AN ENTRY IN THE DATABASE.
  We see us otherwise unfortunately forced to ban those from our server and with it the use of the manager is no longer possible.  Bent u nog steeds op vakantie of wilt u uw Meldkamer overspoelen met andere accounts door ze "hinkXX" etc. te noemen? Als dat zo is, laat je dan niet betrappen, maar wees niet verbaasd dat je verbannen bent.
  MAAR.
  Nu komt de grote MAAR.
  GEBRUIK DAN NIET ONZE ISS-MANAGER. U WEET HEEL GOED DAT WE EEN VERMELDING IN DE DATABASE ZULLEN MAKEN.


  We zien ons anders helaas genoodzaakt om die van onze server te bannen en daarmee is het gebruik van de manager niet meer mogelijk.  Translated with http://www.DeepL.com/Translator
  Vertaald met http://www.DeepL.com/Translator


  XX = aantal

  Ich habe es bereits an das Dev-Team von Xyrality weitergeleitet und sie werden es noch anpassen. Gegebenfalls kommt Montag noch mal eine Änderung.
  Die haben den Einsatz so von dem Community Manager von Meldkamerspel bekommen.


  Ik heb het al doorgestuurd naar het Xyrality ontwikkelteam en ze zijn het nog steeds aan het aanpassen. Indien nodig zal er op maandag nog een wijziging plaatsvinden.
  Zij kregen het gebruik van de Community Manager van Meldkamerspel.


  I've already forwarded it to the Xyrality dev team and they're still adjusting it. If necessary there will be another change on Monday.
  They got the use from the Community Manager of Meldkamerspel.  Edit:


  Ist geändert. Bringt jetzt erstmal 900 Credits.
  https://www.meldkamerspel.com/einsaetze/500


  It's changed. Now brings 900 credits.
  https://www.meldkamerspel.com/einsaetze/500


  Het is veranderd. Nu brengt 900 credits.
  https://www.meldkamerspel.com/einsaetze/500

  Hallo, bitte wundert euch nicht, dass im Laufe der nächsten 24-48 Stunden die LS-Heatmap bei euch deaktiviert wird. Wir haben sie erstmal rausgenommen, da sie Fehler enthält.
  Hallo, wees niet verbaasd dat in de komende 24-48 uur de LS-Heatmap (Voertuigspreiding weergeven) gedeactiveerd zal worden. We hebben het er eerst uitgehaald omdat het bugs bevat.
  Hello, please don't be surprised that during the next 24-48 hours the LS-Heatmap will be deactivated. We took it out first because it contains bugs.


  Und wir haben die AAO-Suche wieder hinzugefügt aufgrund von mehreren Nachfragen.
  And we have added the AAO search again due to several requests.
  En we hebben de AUR-zoekfuncties opnieuw toegevoegd vanwege een aantal verzoeken.

  Wir haben mit dem heutigen Update einerseits natürlich die neuen Missionen hinzugefügt, aber auch die AAO-Suche entfernt, da sie seitens Sebastian nun im Spiel drin ist.
  With today's update we have added the new missions on the one hand of course, but also removed the AAO search, because Sebastian now has it in the game.
  Met de update van vandaag hebben we aan de ene kant natuurlijk de nieuwe missies toegevoegd, maar ook de AUR-zoekfuncties verwijderd, want Sebastian heeft het nu in het spel.

  Wenn du sagst du hast OpenStreetMap an als Kartentyp, dann versuch nochmal über den Appstore das Addon zu aktivieren.
  Laut unserem Dashboard hast du dieses Addon nämlich garnicht eingeschaltet.


  Als u zegt dat u OpenStreetMap op de kaart heeft staan, probeer dan de addon opnieuw te activeren via de Appstore.
  Volgens ons dashboard heeft u deze add-on helemaal niet geactiveerd.