Posities door MPR

  Goedenavond allen,


  Allereerst bedankt voor het open bericht en de aangedragen vragen. Helaas ben ik door omstandigheden niet in staat geweest eerder te reageren.


  Ik wil direct de hand in eigen boezem steken en aangeven dat ik te weinig met het spel ben bezig geweest de afgelopen maanden. Voor mij heeft dit duidelijke redenen:

  Een aantal ingrijpende persoonlijke gebeurtenissen maar ook simpele dingen als een verhuizing en een nieuwe baan.


  Maar naast die persoonlijke zaken heeft met name de eerder aangehaalde stroperige communicatie met de ontwikkelaar hier een belangrijke rol in gespeeld. We hebben veel voor elkaar gekregen en hebben ook nu als team een hoop dingen klaarstaan en doorgezet naar de ontwikkelaar maar krijgen hier maar weinig op terug. Zo liggen er al maanden een aantal mooie updates klaar bij de ontwikkelaar en is het wachten op mankracht om onze vragen te beantwoorden en deze updates in te bouwen. Wij zijn altijd aan de ontwikkelaar blijven trekken om verder te komen maar krijgen maar mondjesmaat reactie. Afspraken worden niet nagekomen en deadlines constant verschoven.


  We hebben een aantal keer een brandbrief gestuurd aan de ontwikkelaar met de vraag om verbetering. Dit leidde eerder tot korte perioden van verbetering wat ook ons weer verse moed en energie gaf maar dit bracht helaas geen structurele oplossingen. Keer op keer kregen we uitstel en afstel op toezeggingen. Dit breekt de moed op den duur op.


  De optelsom van deze zaken heeft ertoe geleid dat ik minder bezig ben geweest met het spel. Maar dat had nooit een reden mogen zijn om de community van enthousiaste spelers die rond dit spel is opgebouwd tekort te doen maar het moge duidelijk zijn dat het daar wel toe heeft geleid. Waar we duidelijker en meer open hadden kunnen zijn in onze communicatie hebben we dat niet altijd gedaan. Wij zijn op de achtergrond hard voor jullie aan het werk geweest maar zijn niet altijd even zichtbaar geweest. Ik neem dan ook zeker de verantwoordelijkheid voor mijn rol hierin.


  Zelf zat ik al een tijdje te worstelen met mijn rol en huidige invulling daarvan. In de komende weken komt er weer een vergadering van het gameteam waarin we de stand van zaken bespreken. Hierin had ik ook mijn eigen rol ter sprake willen brengen maar dit topic maakt dat ik dat beter nu kan doen.


  Ik heb de afgelopen jaren met veel plezier met en voor jullie aan het spel gewerkt en ben ervan overtuigd dat we met de community het Meldkamerspel naar een hoger niveau hebben weten te brengen. Daarom baal ik er des te meer van van dat het tot dit moment moet komen. Maar het moge duidelijk zijn dat het voor mij niet langer haalbaar is het gameteam te leiden. Ik haal er niet meer hetzelfde plezier uit en heb er mede daardoor ondertussen simpelweg de tijd niet meer voor.


  Het huidige team heeft duidelijk aangegeven verder te willen en we zullen dan ook zorgen voor een goede overdracht. Ik heb er het volste vertrouwen in dat zij naar hun eigen inzicht het team zodanig zullen inrichten dat ze ervoor kunnen zorgen dat de community weer de aandacht krijgt die ze verdient.


  Het was een mooi avontuur en wil nogmaals aangeven dat ik er ontzettend van baal dat het zo moet aflopen. Ik heb mijn best gedaan er met het team iets moois van te maken maar kom daar door eerder genoemde zaken nu niet meer aan toe. Ik heb veel geleerd de afgelopen jaren en ben er trots op wat we hebben bereikt.


  Ik wil jullie allen bedanken voor de mooie tijd. In het bijzonder natuurlijk de leden van het gameteam en wens hen alle succes bij het vervolg!

  Ook hier nog even een berichtje; hier wordt nog naar gekeken maar het is een ingewikkelder probleem dan verwacht. Er wordt een aanpassing aan het spel gemaakt om dit te herstellen maar dat kan nog even duren voordat het opgelost is.

  We hebben nogmaals een bericht uitgedaan waarin we de urgentie van de problemen aangeven en vragen om antwoorden en oplossingen, daarop kregen we zojuist de volgende reactie van de ontwikkelaar:


  Citaat van Ontwikkelaar
  Een week lang hebben we stabiliteitsproblemen gehad op alle servers. Vaak te maken met missie generatie en routebepalingen. We hebben vandaag hard gewerkt aan de servers. Sommige apps opnieuw opgestart, of instellingen aan gepast. Op het Duitse spel zagen we dingen veranderen maar dit gaf ook wat bijwerkingen, dus we zijn in de veronderstelling dat het de goede kant op gaat maar hebben nog niet de volledige oplossing. We gaan nu kijken en controleren of het werkt. Daarnaast staan er nog altijd servermigraties op de planning maar deze worden nu vertraagd door de huidige problemen. Maar die migraties vergen ook nog wel wat voorbereiding.

  Dit om even aan te geven dat de problemen dus bekend zijn en er echt wel actief gezocht wordt naar oplossingen. We hopen dat deze aangekondigde aanpassingen ook zullen leiden tot verbetering en we zo het einde van deze periode vol problemen naderen.

  Tot zover, als we meer horen laten we dat natuurlijk weer weten.

  Goedenavond,

  Ik weet niet of ik momenteel heel veel aan deze discussie toe kan voegen maar het lijkt me toch noodzakelijk even te reageren. De discussie hier is behoorlijk uit de hand gelopen en dat is deels te wijten aan het spel dat momenteel niet goed functioneert maar ook aan de emoties van gepassioneerde spelers die hoop oplopen.
  Laat ik vooropstellen dat ik ervan baal dat we momentele niet concreet kunnen aanwijzen wat er mis gaat en wat de oplossing van de ontwikkelaar gaat zijn.
  We delen zoveel mogelijk reports en omstandigheden met de ontwikkelaar om hen de tools te geven de problemen op te lossen. De informatie die we van jullie ontvangen helpt om de problemen te duiden maar het lijkt nog niet zo makkelijk de problemen op te lossen. We begrijpen dat dit lang duurt en veel van jullie geduld vraagt en dat ook dat eindig is.

  Het hier nu op elkaar botvieren van de ontstane frustratie is natuurlijk ook niet het antwoord en alles behalve constructief. Ik wil nogmaals aangeven dat we dagelijks bij XY aangeven hoe de zaken ervoor staan en peilen wat de stand van zaken is en hoe ze met de problemen omgaan. Ook proberen we de urgentie en frustratie die ontstaan is zo goed mogelijk over te We hebben het voornemen jullie hier ook meer in te betrekken en te melden wat we van de ontwikkelaar horen want we merken dat we niet altijd even adequaat reageren en daarin kunnen verbeteren.
  Ondertussen wil ik jullie vragen te stoppen met deze beschuldigingen en het wijzen naar elkaar omdat dit ook niemand verder gaat helpen.

  We hopen jullie snel weer meer informatie over de problemen en aanpak van de ontwikkelaar te kunnen brengen. Tot die tijd blijven we jullie natuurlijk vragen om hulp bij het doorgeven van storingen en problemen die jullie ervaren. Alleen samen kunnen we zo het plaatje voor XY duidelijk maken en zo het spel verbeteren.

  Jullie Gameteam.

  Ik heb Doelwater als HB gebouwd en daarnaast ook Boezembocht (Veilingweg) omdat daar ME staat. Zo heb ik het probleem voor mezelf opgelost.

  Insgelijks, Zelf heb ik ook nog een HB voor de zeehavenpolitie en denk ik dat Goeree Overflakkee voor de OVD-P dekking ook maar een fictief HB verdient.

  Overigens kun je je OVD-P's ook door de regio laten patrouilleren om een betere dekking vanuit minder HB's te verzorgen.

  Ha gertds,

  Excueses, deze is me even ontgaan. Ik zal dit terugkoppelen.
  Zou je nog even iets voor me kunnen bevestigen? heb je al wel opgeleid personeel op je nieuwe post waar je de MUG heen wil verplaatsen?
  Eerder hebben we soortgelijke problemen gehad en ik ben benieuwd of de opleiding de verplaatsing blokkeert of het dubbel tellen van voertuigen tijdens een verplaatsing.

  Met die info kan de ontwikkelaar hopelijk ook sneller een oplossing genereren.

  Misschien omdat ze bij XY geen Nederlands kunnen en automatische vertalers voor misverstanden kunnen zorgen...

  Dit is correct.


  We doen ontzettend ons best om de problemen en de ontstane frustratie over te brengen naar de ontwikkelaar. Ze zijn daar druk bezig met het zoeken naar een oplossing en hebben aangegeven binnenkort met de eerste verbeteringen hopen te komen.


  Jullie reports met issues en foutmeldingen helpen ons een beter verhaal naar XY te brengen zodat zij op onderzoek kunnen.

  De problemen worden zeker serieus genomen en niet alleen de spelers en het gameteam maar ook de ontwikkelaar baalt ontzettend van de huidige gang van zaken. We hopen jullie snel meer info en fixes te kunnen brengen, daar wordt echt hard aan gewerkt, maar kunnen momenteel simpelweg nog geen termijn aangeven.


  Jullie game-team